Celler og vev

Rapporter hendelse Læringsnotater

Alle virksomheter som håndterer celler og vev. Meldingsregisteret er i henhold til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev kapittel 10 (lovdata.no). Registeret samler inn og behandler data fra virksomheter som håndterer celler og vev som skal anvendes på mennesker. Registeret skal fremme sporbarhet og kvalitets- og sikkerhetskontroller. Målet er å lære av og å forebygge uønskede hendelser knyttet til celler og vev.
Alvorlige uønskede hendelser som skjer ved:
- uttak
- testing
- prosessering
- oppbevaring
- distribusjon som kan påvirke celler og vevs kvalitet og sikkerhet.
• Alvorlige bivirkninger hos donor som oppstår ved uttak av celler og vev og som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten
• Alvorlige bivirkninger hos pasient som oppstår ved bruk av celler og vev og som kan ha sammenheng med deres kvalitet og sikkerhet
Hendelser skal meldes straks og senest innen 24 timer etter at hendelsen ble oppdaget. Det skal meldes mens hendelsen er friskt i minnet. Den korte fristen gjør det også enklere å melde fra om hendelser som nesten gikk galt, ettersom slike hendelser har en tendens til å gå i glemmeboken når «historien endte godt». Melderegisteret tar likevel imot alle meldinger og registrerer tidspunktet for når de kom inn, også hvis fristen ikke er overholdt.
Når du har skrevet meldingen, får du en oppsummering av den før den kan sendes. Først når du klikker på knappen «jeg godkjenner meldingen som den vises ovenfor» blir den registrert i databasen. Når meldingen er registrert i databasen får du en e-post til den adressen du oppga med kopi av meldingen. Dette er kvittering for innsendt melding. Dersom det er behov for å sende tilleggsopplysninger kan man gå inn i meldingen på nytt ved hjelp av passordet som oppgis i e-postkvitteringen. Alle meldinger får et ID-nummer som vi bruker ved behov for tilleggsopplysninger. Siden meldeordningen ikke skal ha personopplysninger om annet en hvem som sendte meldingen, må melder sikre at dette ID-nummeret kobles til donor/pasient/nummer
Ranjan Chrisanthar cellerogvev@helsedir.no
945 41 880
Ranjan Chrisanthar cellerogvev@helsedir.no
945 41 880